Profesora: Asunción Sánchez Pacheco.

Clases: Martes de 18:00 a 20:00 horas.

O grupo está composto de 4 persoas e expoñer as súas obras en todas as feiras que impliquen o Centro

 

Almofada e Oxbow