Curso de Baile

 

Profesor: Xurxo Fernándes
Duración: Anual (2º Domingo de cada mes)
Fecha inicio: 08/10/2017
Fecha Fin: 08/07/2018