O Centro Galego de Móstoles para promover a expansión do coñocemento da cultura galega, encargase de xestionar diversas exposicións tanto no local social como en diferentes museos ao redor da cidade.