O Centro Galego de Móstoles pon a disposición de todos os seus socios unha extensa biblioteca na que se poden atopar as mellores obras da literatura galega: Rosalía de Castro, Castelao, Blanco Amor, Rafael Dieste, C. Emilio Ferreiro, Anxel Fole, Álvaro Cunqueiro, Curros Enríquez, Manuel Rivas, Suso de Touro, etc, ademais doutros titulos sobre a historia e cultura da nosa terra.

Existe un servizo de prestamo mediante o cal os socios poden gozar da lectura nas súas casas.