No ano 2014, este Centro Galego participou nos siguientes actos, excursións/visitas e festivaies: